werkwijze voor communicatie

Onze werkwijze voor communicatie in 5 stappen

Regelmatig krijgen we de vraag wat onze werkwijze voor communicatie is. Communicatie is áltijd doel- en doelgroepafhankelijk en daarmee maatwerk. Je wilt immers je doelgroepen met een bepaal doel bereiken, via kanalen die zij ook daadwerkelijk gebruiken. Ondanks dat maatwerk doorlopen we in de basis vaak dezelfde stappen; of het nu om een communicatie-aanpak voor een groot bouwproject of de marketingstrategie van een start-up (en alles daartussenin) gaat.

Onze werkwijze voor communicatie

  1. Kennismaken met het project, het projectteam en de betrokken partijen: wat is belangrijk voor de teamleden, waar maken zij zich zorgen over, wat is de precieze vraag, het doel etc.;
  2. De omgevingsanalyse: hoe ziet de omgeving (van het project of de opdrachtgever) eruit? Wie ís die omgeving, wat is voor de verschillende stakeholders belangrijk, wat zijn de belangen, en hoe verhouden de verschillende belangen zich tot elkaar?
  3. Bepalen communicatiestrategie: wat zijn de communicatiedoelen (volgend uit de project- of organisatiedoelen), hoe communiceren we met de omgeving, en welke middelen passen daarbij?
  4. Uitrollen van het plan: opstellen van een communicatiekalender, en het ontwikkelen van middelen.
  5. Evalueren en bijsturen: we evalueren de communicatiestrategie per (project)fase aan en sturen bij als de situatie daar om vraagt.
Werkwijze_5_stappen.pdf
 
Interessant artikel? Delen mag!

Vergelijkbaar Nieuws