Nieuwbouw expertisecentrum en servicegebouw de Schakel 2024 – 2025

Nieuwbouw Expertisecentrum en Servicegebouw ‘De Schakel’

In het begin van 2024 gaat de bouw van start voor het Expertisecentrum en Servicegebouw ‘De Schakel’. Met een indrukwekkende omvang van circa 4500 m2 belooft dit dagbestedingsgebouw niet alleen een uitbreiding van faciliteiten, maar ook een stap in de richting van verbeterde dienstverlening en expertisecentra.

Planning en Aanpak

De start van de bouwactiviteiten in het begin van 2024 markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van ‘De Schakel’. Het project wordt uitgevoerd onder een UAV-contract, met Ipse de Bruggen als opdrachtgever. De hoofdaannemer neemt de leiding in de uitvoering van het project, waarbij de totale coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor de realisatie op zijn schouders rusten. Dit benadrukt de integrale aanpak van het project.

Directievoering en Toezicht

Ipse de Bruggen heeft een beroep gedaan op db-m om ondersteuning te bieden tijdens de uitvoeringsfase van dit ambitieuze project. Hierbij ligt de nadruk op directievoering en toezicht om ervoor te zorgen dat het Expertisecentrum en Servicegebouw ‘De Schakel’ voldoet aan de hoogste normen en verwachtingen. Namens Ipse de Bruggen zal het directievoering- en toezichtteam ervoor zorgen dat de belangen van de opdrachtgever gewaarborgd blijven gedurende het hele proces. Door proactief toezicht te houden, worden kwaliteit, planning en budget strikt bewaakt, waardoor een succesvolle en tijdige oplevering wordt gegarandeerd.

Directievoering en Toezicht
Directievoering en Toezicht

Project Details

Opdrachtgever: Ipse de Bruggen

Omvang: Circa 4500 m2

Diensten: Directievoering & Toezicht

Periode: 2024-2025