Contractmanagement voor de bouw

Als opdrachtgever (overheidsinstelling of ontwikkelaar) zit je niet te wachten op veel meerwerk, een vastgelopen project en claims van of geschillen met je opdrachtnemer. Daarom wil je voordat het project start alles zo goed mogelijk vastleggen in een contract. Zodat je – ondanks de vrijheid die nieuwe contractvormen (UAV-gc, geïntegreerde contracten, bouwteams/allianties) voor opdrachtnemers met zich meebrengen – wel krijgt wat je voor ogen hebt. Ons contractmanagement voor de bouw kan je helpen om alles goed en volledig vast te leggen, lopende het project regie te houden op de verschillende contracten en grip te houden op het resultaat. Daarmee verhoog je de kans op het behalen van bijvoorbeeld de kwaliteitsdoelstellingen en verklein je de kans op claims en geschillen. 

Contractmanagement Groningen

Onze aanpak bij contractmanagement bouw

Voor onze contractmanagers is het juridisch kader de basis, de handleiding voor het project. Vanuit dat kader zetten we in op een goede samenwerking, onderling vertrouwen en open communicatie tussen opdrachtgever en ondernemer. Omdat we geloven dat een goede relatie je verder brengt. 

Contractmanagement is inzetbaar in zowel de voorbereidings- en tenderfase als de realisatiefase van een bouwproject. In de voorbereidingsfase helpen we jou om alle eisen op een goede manier vast te leggen. We nemen het voortouw in tenderteams als het gaat om contractuele zaken, voeren contractonderhandelingen en schrijven de overeenkomsten.

Vanuit de visie dat het naleven van het contract een gezamenlijke verplichting is, bewaken we tijdens de realisatie van je project de contractverplichtingen over en weer en leggen de voortgang daarvan vast. Daarin kijken we niet alleen terug (wat is al gedaan), maar vooral vooruit: wat komt er aan, welke knelpunten zien we daarbij en welke oplossingen bedenken we daar samen voor? Eventuele problemen adresseren we aan het juiste adres, vervolgens handelen we dit professioneel af. Daarnaast ondersteunen we u gedurende het project bij en adviseren we u over onder andere:

• Formele correspondentie, zoals het vastleggen van gemaakte afspraken     en contractwijzingen;

• Functioneren van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer;

• De beoordeling van claims en de onderhandeling daarover;

• Dossiervorming;

• Diverse (voortgangs)rapportages.


Wat bieden we jou?

Wij staan ‘met onze poten in de klei’ van het project en houden vanuit het hart van het project grip op het resultaat. Onze contractmanagers in de bouw hebben een jarenlange ervaring met verschillende contractvormen voor zowel publieke als commerciële projecten. Die kennis en ervaring helpt jouw project in het minimaliseren van risico’s, het reduceren van kosten en het behouden (ook in spannende situaties tijdens het project) van de goede samenwerking tussen uw team vanuit de opdrachtgever en de opdrachtnemer. We streven daarbij altijd naar de juiste persoon voor de vraag. Bij ons is contractmanagement altijd maatwerk!

ontwerptraject

Waarmee kan ik je helpen?

Wil je meer weten over contractmanagement of kan ik je ergens anders bij helpen? Neem dan contact op.

Bouwmanagement