Renovatie Binnenhof Den Haag

Renovatie Binnenhof Den Haag

De omvangrijke renovatie van het Binnenhofcomplex markeert een belangrijk keerpunt in het behoud van cultureel erfgoed en het waarborgen van verbeterde veiligheids- en werkomstandigheden voor de gebruikers en bezoekers van dit historische parlementaire bolwerk. Met zeven gebouwen die dateren uit verschillende eeuwen en bouwstijlen, variërend van de 17e tot de 20e eeuw, is deze renovatie niet alleen een technische uitdaging, maar ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van het cultureel erfgoed op de lange termijn.

Omvang van het Project

Het Binnenhofcomplex in Den Haag, de thuisbasis van de Tweede Kamer, strekt zich uit over circa 70.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. De diverse gebouwen weerspiegelen architecturale stijlen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw, elk met hun eigen historische betekenis en bijzonderheden. Een integraal ontwerpteam, bestaande uit zes vooraanstaande architectenbureaus, staat aan het roer van deze immense taak. Elk bureau neemt de verantwoordelijkheid voor een specifiek deel van het complex op zich. Na het voltooien van het ontwerp en de noodzakelijke onderzoeken in de gebouwen, wordt er overgegaan tot sloop en asbestsanering, gevolgd door een grondig renovatietraject.

Contractmanagement en Risicomanagement

In dit ambitieuze project nemen wij de cruciale rol van contractmanagement en risicomanagement op ons. Een nauwgezette aanpak van contractmanagement zorgt voor een vlotte coördinatie tussen alle betrokken partijen, waarbij de afspraken, risico’s en verantwoordelijkheden helder worden vastgelegd en bewaakt. Dit draagt bij aan een efficiënte uitvoering van het renovatieproces.

Project Details

Opdrachtgever: LP4

Omvang: 70.000 vierkante meter bvo

Diensten: Contractmanagement & risicomanagement

Periode: 2022- heden