Aanleg tramlijn 19, Delft

Tramlijn 19 rijdt vanaf eind 2023 vanaf Leidschendam-Voorburg na halte station Delft door naar de TU Delft Campus. Een deel van de bestaande tramlijn ten zuidoosten van het station wordt vervangen door een nieuw, zwaarder elektromagnetisch reductiesysteem. Dit is nodig om de onderzoeksactiviteiten van de Campus minder te hinderen. Daarnaast wordt de tramlijn vanaf het Mekelpark doorgetrokken naar de Van den Broekweg, waar een nieuwe eindhalte komt. Met de nieuwe eindhalte biedt Campus-Zuid in de toekomst voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en TU-gerelateerde voorzieningen. Db-m is voor dit project aangetrokken voor de omgevingscommunicatie.

Aanleiding tramlijn 19

Door de komst van een nieuw type tramvoertuigen zijn er zwaardere maatregelen nodig voor het verminderen van de trillingen en het minimaliseren van de elektromagnetische velden om het onderwijs en onderzoek van de TU Delft niet verstoren. Het zwaardere elektromagnetisch reductiesysteem (EMrs) zorgt hiervoor. Daarvoor komen de bovenleidingsmasten dichter op elkaar te staan en worden de spoorstaven sterker geïsoleerd. Tijdens de werkzaamheden blijft de TU Delft Campus bereikbaar met het openbaar vervoer via de bestaande bussen.

Omgevingscommunicatie

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verzorgt db-m de strategische, tactische en uitvoerende communicatie voor aanleg van tramlijn 19: vanaf het opstellen van de communicatiestrategie tot en met de uitvoering ervan. Deze strategie is gericht op voorspelbaarheid voor omwonenden, OV-gebruikers, medewerkers en studenten van de TU Delft en belangenverenigingen, door hen tijdig te informeren over en te betrekken bij de werkzaamheden en de hinder die daarmee gepaard gaat.

Project Details

Opdrachtgever: MRDH

Periode: 2022-2023

Diensten: Omgevingscommunicatie

Betrokken: Katja Torbijn