Omgevings-communicatie

Bouwprojecten, infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen hebben impact op de omgeving, ze vinden veelal plaats in binnenstedelijk gebied. Dat betekent dat je als projectorganisatie te maken krijgt met verschillende betrokkenen, ieder met zijn eigen belang. 

Wij geloven dat een goede relatie met al die verschillende doelgroepen je als project verder brengt. Dat begint al in een vroeg stadium, met omgevingscommunicatie in de plan- of initiatieffase, en loopt door tot na de ingebruikname. En met de Omgevingswet  in het vooruitzicht ontkom je niet aan communicatie en participatie.

Omgevingscommunicatie

Onze visie op omgevingscommunicatie

Het managen van de verwachtingen, intern en extern, zien wij als een belangrijke taak. Uit ervaring weten we dat open en eerlijke communicatie een belangrijke rol speelt in het verdienen van vertrouwen van je projectomgeving. Maar ook in het beperken van dat gevoel van hinder. “Als je weet wat je te wachten staat, voelt het minder vervelend.” Herkenbaar? 

Bouwen kan niet zonder hinder. We zijn eerlijk over de hinder die we als project veroorzaken, maar bieden ook perspectief richting het eindresultaat. Met onze projecten maken we Nederland immers een stukje mooier, leefbaarder of mobieler. 

In basis willen de verschillende doelgroepen betrokken worden bij de processen die in hun leefomgeving plaatsvinden en weten ze aan toe zijn als het gaat om hinder. Ze willen geen verrassingen, gemakkelijk van A naar B bewegen en lekker slapen. Toch heeft iedere doelgroep zijn eigen behoeften als het gaat om de manier waarop ze betrokken of geïnformeerd wordt. We vinden het dus belangrijk om al die doelgroepen te kennen, en te weten waar de wensen en behoeften precies liggen. Zodat we daarop in kunnen spelen, en deze mensen ook daadwerkelijk bereiken.

Als communicatieadviseurs zijn we de schakel tussen de buitenwereld en de projectorganisatie. Wij kiezen voor het goede gesprek, de dialoog. Wij praten mèt mensen, in plaats van tégen mensen. Zo weten we wat er leeft in de omgeving: waar maken omwonenden zich zorgen over? Waar ligt de ondernemer op de hoek ’s nachts wakker van? Waar zien gebruikers tegenop?

Die kennis en emoties delen we in de projectorganisatie, zodat we met elkaar kunnen kijken wat we kunnen doen om deze zorgen weg te nemen. Doe je dat goed, dan zorgt dat voor draagvlak en wederzijds begrip. Om de impact op de omgeving – waar je als project te gast bent – te verminderen én om het project beter te maken: soepel, voorspelbaar en zonder gedoe. Daarmee is omgevingscommunicatie een manier om risico’s te beheersen.

Onze aanpak

Hoewel we regelmatig op de rijdende trein stappen, beginnen we altijd met een omgevingsanalyse: hoe ziet de projectomgeving eruit, welke doelgroepen krijgen met het project te maken, wat zijn hun belangen bij het project, hoe is het sentiment, welke wensen en behoeften hebben zij en op welke manier willen zij bij het project betrokken worden?

Op basis van deze analyse bepalen we de communicatiestrategie en de communicatiemiddelen die daarbij aansluiten. Zijn we het eens over de communicatieaanpak? Dan rollen we het plan uit en zorgen we gedurende het project dat we alle doelgroepen op de juiste manieren laten participeren.

Jij wilt geen paginadik communicatieplan, geen ingewikkelde boodschappen en geen eigen actielijst. Je bent geholpen met een concreet van plan van aanpak, een heldere boodschap en duidelijke communicatiemiddelen. Wij zorgen ervoor dat jij geen omkijken hebt naar de communicatie voor en over het project. En daarvoor maakt het niet uit of je opdrachtgever of opdrachtnemer bent, wij hebben ervaring aan beide zijden.

*Waar omgevingscommunicatie staat, kun je ook bouwcommunicatie, projectcommunicatie of hindercommunicatie lezen.

communicatieadviseur in de bouw

Wil je meer weten over omgevingscommunicatie of kan ik je ergens anders bij helpen? Neem dan contact op.

Communicatie