Omgevingsanalyse

Als je communiceert met projectpartners, stakeholders of de projectomgeving, wil je hen wel bereiken. Via het juiste middel of kanaal, maar ook op een goede manier: in een taal die je ontvanger begrijpt en in een vorm die aanspreekt. En op een manier waardoor de ontvanger zich gehoord en begrepen voelt en het gevoel heeft dat ook zijn belang meeweegt. Wij leveren graag resultaat: communicatie waarmee we mensen écht bereiken, met een strategie en middelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de verschillende stakeholders en doelgroepen. Daarom starten we altijd met een omgevingsanalyse.

Omgevingsanalyse

Met een omgevingsanalyse brengen we de (externe) factoren in kaart waar je als project of organisatie geen invloed hebt, maar die wel een belangrijke rol spelen. We maken inzichtelijk hoe de – steeds veranderende – projectomgeving eruit ziet, welke stakeholders een belang bij jouw bouwproject hebben (of juist niet), met welke doelgroepen je als project te maken krijgt, hoe het sentiment rondom het project en/of jouw organisatie is, welke wensen en behoeften er zijn en op welke manier al die groepen bij het project betrokken willen worden. Zo kun je als organisatie of project proactief inspelen op kansen en risico’s in relatie tot het project, en vroegtijdig maatregelen treffen om de risico’s te beheersen. 

 

Onze aanpak

We kunnen zelf de omgevingsanalyse uitvoeren, maar adviseren je om altijd samen met het projectteam aan de slag te gaan met deze analyse, bijvoorbeeld in de vorm van één of meerdere workshop(s). Zo heeft het hele team hetzelfde beeld en dezelfde uitgangspunten, en kunnen we met elkaar bepalen wat de beste aanpak is.

 

Wat bieden we jou met een omgevingsanalyse?

Bij een omgevingsanalyse bieden we jou en je (project)team altijd een duidelijk overzicht van de verschillende doelgroepen en stakeholders, met hun belangen, kansen en risico’s en de mate van invloed/prioritering. Afhankelijk van wat we samen afspreken, brengen we ook de acties in kaart en stellen we  de communicatiestrategie op, met communicatiemiddelen die daarbij aansluiten.

communicatieadviseur in de bouw

Wil je meer weten over een omgevingsanalyse of kan ik je ergens anders bij helpen? Neem dan contact op.

Communicatie