DoorStroomStation Utrecht (DSSU)

Utrecht is hét spoorknooppunt van Nederland. Dagelijks maken ruim één miljoen mensen gebruik van het Nederlandse spoorwegnet, waarvan ruim 285.000 mensen per dag van Utrecht Centraal. Om zowel het spoor als de stations geschikt te maken voor de wensen van de huidige reiziger, vonden er diverse aanpassingen plaats. ProRail vernieuwde de sporen aan de noord- en zuidzijde van het station en legt deze in rechte banen. Zo creëerde de spoorbeheerder ruimte voor meer en betrouwbaar treinverkeer rond Utrecht. Deze spooraanpassing kreeg de naam ‘DoorStroomStation Utrecht’, DSSU.

Rechte banen

Om de verwachte reizigersgroei op te vangen en meer treinen mogelijk te maken, legde ProRail de sporen in rechte banen, vrij van elkaar. Naast het verleggen en vervangen van sporen werden er ook een aantal hogesnelheidswissels aangebracht. Ook zijn er perronaanpassingen uitgevoerd en kwam er een nieuw perron bij. Al deze aanpassingen zorgen voor een betrouwbaarder spoorknooppunt: een doorstroomstation.

Omgevingscommunicatie DoorsSroomStation Utrecht

Bij een project als DSSU krijgt de omgeving – iedereen die in de buurt van het spoor woont of gebruik maakt van het spoor zelf – te maken met werkzaamheden en tijdelijke maatregelen. Omgevingscommunicatie is hierbij van cruciaal belang. Katja bood daarom vanuit db-m communicatiecapaciteit aan tijdens de verschillende buitendienststellingen gedurende 2016.

Project Details

Opdrachtgever: ProRail

Diensten: project- en omgevingscommunicatie

Betrokken: Katja Torbijn