Nieuwbouw dagbesteding Vinkenpad, Nootdorp

Efficiënte Directievoering en Toezicht bij nieuwbouw dagbesteding Vinkenpad, Nootdorp

Ipse de Bruggen ontvangt ondersteuning van db-m bij de uitvoeringsbegeleiding tijdens de nieuwbouw van de dagbesteding Vinkenpad in Nootdorp. Met een omvang van 670 m2 is dit dagbestedingsgebouw van groot belang voor de zorginstelling Ipse de Bruggen. De aannemer was nauw betrokken bij het ontwerpproces via een bouwteam.

Directievoering en Toezicht

Db-m biedt ondersteuning aan Ipse de Bruggen bij de realisatie met behulp van Directievoering UAV. De directievoerder van db-m stuurt de bouw aan, bewaakt het contract, het budget en de voortgang van het project. Deze rol is essentieel om ervoor te zorgen dat het project volgens planning verloopt en voldoet aan de gestelde eisen.

Naast directievoering voorziet db-m in toezicht op de bouwplaats. De toezichthouder controleert en waarborgt de beoogde kwaliteit van het project. Hierbij ligt de focus op het bewaken van zowel de kwaliteit als de voortgang van het project, en het toezien op een correcte uitvoering van het werk volgens de contractstukken.

Contractmanagement & advies

Al tijdens het ontwerptraject was db-m betrokken. Wij hebben geholpen en geadviseerd bij het opstellen van de bouwteamovereenkomst, inclusief een model voor de realisatieovereenkomst, en hierover onderhandelingen gevoerd. Hierdoor lag er een solide basis om samen met de aannemer een constructieve samenwerking aan te gaan en gebruik te maken van zijn expertise in het ontwerptraject. Uiteindelijk is er met de aannemer een aannemingsovereenkomst overeengekomen.

Samenwerking en Resultaten

Dankzij de efficiënte en proactieve aanpak van Directievoering en Toezicht door db-m is de bouw van de dagbesteding Vinkenpad succesvol verlopen. De samenwerking met de aannemer en de strakke regie van de directievoerder hebben geleid tot een project dat niet alleen voldoet aan de gestelde eisen, maar ook binnen het budget en de planning is gebleven.

Project Details

Opdrachtgever: Ipse de Bruggen

Omvang: 670 m2

Diensten: Directievoering & Toezicht