Omgevingscommunicatie WarmtelinQ, Zuid-Holland

Een behagelijke woonkamer, een aangename douche, een kas voor het kweken van tomaten: zo’n veertig procent van de energie die we in Nederland gebruiken gaat op aan verwarming. Deze warmte halen we nu veelal uit het stoken van aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Door gebruik te maken van andere warmtebronnen kunnen we de uitstoot van CO2 verminderen. Na aanleg van het project WarmtelinQ kan de restwarmte uit de Rotterdamse haven nuttig gebruikt worden voor het verwarmen van circa 120.000 huizen en bedrijven in Zuid-Holland. Hiermee zorgt het project voor een CO2-reductie van circa 180.000 ton. Katja is vanuit db-m door het project aangetrokken als senior communicatieadviseur.

Het project

WarmtelinQ is een hoofdtransportleiding van circa zestig kilometer, waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven door Zuid-Holland verspreid kan worden. Vanaf verschillende warmte-opslagstations zorgen gemeenten en energieleveranciers straks voor de individuele aansluitingen. De ondergrondse leiding loopt vanaf de Botlek via de gemeenten Vlaardingen, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar Den Haag en Leiden. Het eerste tracé – Vlaardingen-Den Haag – is op dit moment in uitvoering en naar verwachting in 2025 gereed. De tracé’s Botlek-Vlaardingen en Rijswijk-Den Haag zijn naar verwachting in 2027 gebruiksklaar. De leiding wordt gedeeltelijk aangelegd middels (gestuurde) boringen, deels in een open ontgraving.

Omgevingscommunicatie WarmtelinQ

WarmtelinQ wordt grotendeels aangelegd in bewoond gebied. De impact op de omgeving is dan ook groot. Omwonenden, maar ook weggebruikers, krijgen voor langere periode te maken met werkzaamheden en de bijbehorende hinder, afsluitingen en omleidingen. Communicatie met de omgeving is dan ook onmisbaar voor dit project. In opdracht van WarmtelinQ verzorgt Katja de strategische omgevingscommunicatie voor het tracé Vlaardingen-Den Haag. Ze is daarbij onderdeel van een groter team communicatieadviseurs met verschillende expertises. Dit team is niet alleen verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie van het project, maar ook voor de profilering en positionering.

Vlaardingen-Den Haag kent diverse belangen en verschillende doelgroepen. De communicatiestrategie voor de omgevingscommunicatie is gericht op voorspelbaarheid voor omwonenden en weggebruikers en maatwerk voor alle – deels multiculturele – doelgroepen: duidelijk, eerlijk, tijdig en begrijpelijk.

Blog: de buurt uitnodigen bij je project, een praktijkvoorbeeld

WarmtelinQ omgevingscommunicatie

Project Details

Opdrachtgever: Gasunie

Periode: 2023-2025

Omvang: circa 60 kilometer ondergronds warmtetransportnet

Diensten: Omgevingscommunicatie

Betrokken: Katja Torbijn

Foto’s: Gerrit Serné