Omgevingsmanagement station Rotterdam Alexander, Rotterdam

De bouw van Station Rotterdam Alexander startte in 2018, in juli 2020 openden de betrokken partijen (NS, ProRail, gemeente Rotterdam, RET, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Verkeersonderneming) het station officieel. Dit was de eerste digitale stationsopening ooit. Het OV-knooppunt heeft sinds de vernieuwing een stationshal met een moderne, open uitstraling, onder andere door een transparante gevel met een levendige plint. Metro en trein komen samen onder één dak, wat zorgt voor een snelle, prettige en veilige overstap. Ook heeft het station meer winkels. Db-m nam het omgevingsmanagement voor station Rotterdam Alexander op zich tijdens de verbouwing, namens NS Stations.

Het project

Om die snelle overstap tussen de verschillende vervoersmodaliteiten te realiseren, zijn de metroperrons doorgetrokken tot in het stationsgebouw. Ook is er een aparte bypass gerealiseerd tussen het treinperron richting Rotterdam Centraal en metroperron West. De entrees naar het station zijn herkenbaarder en vormen een prettige aansluiting op de buitenruimte. In het stationsgebied worden verschillende projecten opgestart, die samen met de stationsvernieuwing een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied Prins Alexander.

Omgevingsmanagement station Rotterdam Alexander

Vanuit db-m vervulde Katja in opdracht van NS Stations een regisseursrol als het gaat om de projectcommunicatie en het omgevingsmanagement. Vanuit die rol kreeg ze tijdens de bouw van station Rotterdam Alexander te maken met reizigers, de omliggende ondernemers en scholen en stakeholders als ProRail, RET, gemeente Rotterdam, MRDH, de Verkeersonderneming en aannemer Averesch.

Rotterdam Alexander
Rotterdam Alexander
Rotterdam Alexander
Rotterdam Alexander
Rotterdam Alexander
Rotterdam Alexander

Project Details