Onafhankelijk onderzoek communicatie Van Verschuerwijk, Arnhem

In de Arnhemse Van Verschuerwijk zijn onder de projectnaam Avenue 1895 123 nieuwbouwappartementen en 40 lofts gerealiseerd. Bewoners van de naastgelegen monumentale woonwijk ondervonden veel hinder van de bouwwerkzaamheden. Bewoners gaven aan zich niet (voldoende) gehoord te voelen door zowel de ontwikkelend aannemer als de woningbouwvereniging en de gemeente Arnhem. De gemeenteraad besloot daarom tot een onafhankelijk onderzoek.

Communicatie en participatie

Db-m onderzocht in opdracht van de gemeente Arnhem in hoeverre de geldende wet- en regelgeving is gevolgd voor het project. Daarnaast onderzochten we op welke manier er communicatie en participatie met de omgeving was. Aanbevelingen voor een communicatie- en participatieaanpak bij binnenstedelijke bouwprojecten zijn ook onderdeel van het rapport.

Advies aan gemeente

In het rapport is te lezen dat de wet- en regelgeving is gevolgd, maar dat de beleving van omwonenden en de voorgeschreven normen uit elkaar liggen. Ons advies aan de gemeente is dan ook om aanvullende eisen op te nemen voor binnenstedelijke projecten. Daarnaast adviseren we om een beleid op te stellen met betrekking tot binnenstedelijk bouwen en bijbehorende omgevingsmanagement, communicatie en klachtenafhandeling rondom dergelijke projecten.

Het rapport is inmiddels openbaar en wordt besproken in de gemeenteraad. Een aantal politieke partijen heeft inmiddels de wens uitgesproken de aanbevelingen over te willen nemen.

Project Details

Opdrachtgever: gemeente Arnhem

Diensten: onafhankelijk evaluatieonderzoek naar (wet- en regelgeving en) participatie/omgevingscommunicatie

Betrokken: Katja Torbijn

Periode: najaar 2019

Publicaties:
Omroep Gelderland
Overlast Arnhemse bouwput: rapport ziet gebrekkige communicatie en regels (30 november 2019)
De Gelderlander: Veeg uit de pan voor Arnhem na overlast nieuwbouw Van Verschuerwijk (4 december 2019)
De Gelderlander: Lof verdringt bouwleed rond Avenue 1895 in Arnhem (6 maart 2020)