Uithoornlijn, Uithoorn-Amstelveen

Uithoornlijn april2019Het aantal OV-gebruikers in de regio Amsterdam is afgelopen jaren toegenomen en blijft ook de komende jaren stijgen. Uitbreiding van het OV-netwerk in en rond Amsterdam kan dan ook niet uitblijven. Onderdeel van deze uitbreiding is de Uithoornlijn: een nieuwe, hoogwaardige tramverbinding van circa vier kilometer tussen Uithoorn en Amstelveen. De Uithoornlijn ligt in het verlengde van de Amstelveenlijn tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen. De twee lijnen samen vormen de Amsteltram.

Tramhaltes voor de Uithoornlijn zijn voorzien bij Aan de Zoom, bij het busstation en in het dorpscentrum. De Uithoornlijn vervangt de huidige busverbindingen tussen Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam. De tramlijn is straks sneller, betrouwbaarder en goedkoper dan de huidige busverbindingen.

Projectpartners

Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever voor de aanleg van de Uithoornlijn. Metro en Tram, gemeente Amsterdam voert namens de Vervoerregio het projectmanagement. De Vervoerregio en Metro en Tram werken samen met projectpartners gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de provincie Noord-Holland. Dura Vermeer is de aannemer voor het project.

Omgevingscommunicatie

Db-m is aangetrokken voor de omgevingscommunicatie van dit project. Vanaf de contractfase van het project staat Katja aan de lat voor de strategische, tactische en uitvoerende communicatie. Samen met de omgevingsmanager van het project informeert, betrekt en enthousiasmeert ze de diverse betrokkenen in het voortraject en tijdens de realisatie. Dat doet ze via een middelenmix die bestaat uit online en offline communicatie, waaronder bewonersbrieven, een uitgebreide projectwebsite, sociale media, digitale nieuwsbrieven, bewoners- en participatiebijeenkomsten/thematafels en aandacht voor positieve beleving.

Uithoornlijn

Project Details

Opdrachtgever project: Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de provincie Noord-Holland

Opdrachtgever db-m: Gemeente Amsterdam, dienst Metro & Tram

Omvang: circa 4 kilometer nieuwe tramlijn, 3 haltes, ruim 700 fietsparkeerplaatsen en circa 65 autoparkeerplaatsen

Betrokken: Katja Torbijn

Diensten: omgevingscommunicatie van strategie tot uitvoering

Periode: vanaf 2019

Projectwebsite | Facebook | Twitter