Directievoering

Binnen tijd, geld en scope het project opleveren, zonder al te veel gedoe met interne of externe stakeholders, dat is wat je als opdrachtgever nastreeft. 100% voorspelbaarheid, 0% gedoe. Het liefst betaal je niet teveel en krijg je wel de gevraagde kwaliteit.

Met onze dienst directievoering zijn we een klankbord voor jou als opdrachtgever en geven we objectief advies. Bijvoorbeeld als er zich toch een onverwachte situatie voordoet. Dat hoor jij uiteraard als eerste van ons. Ook zorgen we er – vanzelfsprekend – voor dat vertraging voorkomen wordt en meerwerk beperkt blijft.

Directievoering Boston & Seattle

Onze aanpak bij directievoering

Tijdens het project zetten we in op een goede samenwerking, onderling vertrouwen en open communicatie tussen opdrachtgever en ondernemer. Omdat we geloven dat een goede relatie je verder brengt: ‘wij’ is belangrijker dan ‘ik’. Vanuit die visie zijn onze directievoerders en toezichthouders jouw oren en ogen op de bouwplaats: dagelijks houden ze grip op de financiën, de voortgang en de kwaliteit van je bouwproject. Ze sturen op het naleven van het contract en dragen bij aan het beheersen van risico’s.

Dat betekent dat we vooruit kijken welke uitdagingen we voorzien en onderkennen problemen als (liever nog: voordat) ze zich voordoen. Zo kunnen we met elkaar op zoek naar een passende oplossing. Voordat we daadwerkelijk starten met een bouwproject stellen we een plan van aanpak – het projectbeheersplan – op, op basis van de risico-inventarisatie. Vanzelfsprekend stellen we deze samen met u vast.

Directievoering: we geven leiding aan de toezichthouders, zitten de bouwvergadering voor en zijn het aanspreekpunt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. We zorgen voor financieel overzicht en streven daarin naar 100% voorspelbaarheid in de kosten die nog komen. Vanzelfsprekend beoordelen we de termijnen en meer- en minderwerk, adviseren we over betalingen en voeren we onderhandelingen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van jouw project.

Wat bieden we jou?

Onze directievoerders staan ‘met de poten in de klei’ en hebben een jarenlange ervaring met verschillende contractvormen (traditioneel en geïntegreerd) voor zowel publieke als commerciële projecten. Die ervaring helpt om jouw project binnen planning en budget op te leveren volgens de gestelde kwaliteitseisen. We streven daarbij altijd naar de juiste persoon voor de vraag. Bij db-m krijg je ‘niet alleen de vent (of vrouw), maar de hele tent’, zeggen we wel eens gekscherend. Als bureau hebben we diverse expertises in huis. Collega’s helpen elkaar, als klankbord, ondersteuning en zelfs als vervanging als dat nodig is.

ontwerptraject

Wil je meer weten over directievoering of kan ik je ergens anders bij helpen? Neem dan contact op.

Bouwmanagement