Communicatie Arentschool, Rotterdam

Het huidige schoolgebouw van de Arentschool Rotterdam was sterk verouderd en te klein geworden. Kind en Onderwijs Rotterdam, een stichting met dertig basisscholen in Rotterdam, stelde afgelopen jaren een businesscase op die voorziet in een nieuw te bouwen school en sloop van het bestaande gebouw. De nieuwe school heeft een oppervlakte van 2.200 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. De opening van de nieuwe school vond plaats in oktober 2021. Db-m verzorgde de communicatie met de omgeving voor de nieuwbouw van de Arentschool.

Binnenstedelijk gebied

Het schoolterrein bevindt zich in Rotterdam Kralingen, omgeven door zowel huur- als koopwoningen op korte afstand van de Arentschool en/of het schoolplein. Toegangswegen tot het schoolterrein zijn beperkt. Daarnaast zijn er diverse stakeholders betrokken bij de realisatie van de nieuwbouw en werden leerlingen gedurende het project elders gehuisvest. Voor Kind en Onderwijs Rotterdam een belangrijke reden om vanaf initiatief tot oplevering in te zetten op omgevingscommunicatie.

Communicatie Arentschool

Db-m verzorgde de omgevingscommunicatie voor het project, op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend vlak. Daarnaast schreven we een omgevingsparagraaf voor in de aanbestedingsleidraad. Omgevingscommunicatie deden we zowel vanuit de opdrachtgever als opdrachtnemer Hodes Huisvesting. Omgevingssensitiviteit van de aannemer, het opbouwen van een relatie met de omgeving en de schakel tussen het project en de omgeving (de buitenwereld naar binnen halen en andersom) waren belangrijke speerpunten in de communicatieaanpak.

Arentschool bovenaanzicht
Arentschool
Arentschool pleinzijde

Project Details

Opdrachtgevers: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam en Hodes Huisvesting

Omvang: circa 2.200 m2 bruto vloeroppervlak

Diensten: omgevingscommunicatie van strategie tot uitvoering

BetrokkenKatja Torbijn en Edith Rameckers

Periode: juli 2019 – oktober 2021

Impressies: Hodes Huisvesting