Vrijeschool Vredehof, Rotterdam

Het huidige schoolgebouw van de Vrijeschool Vredehof is sterk verouderd en te klein geworden. Ook voldoet het gebouw niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarom renoveert de opdrachtgever een deel van het bestaande schoolgebouw volledig. Het in de jaren negentig aangebouwde kleutergedeelte wordt gesloopt, hier komt nieuwbouw voor in de plaats.

Binnenstedelijk (ver)bouwen

De Vrijeschool Vredehof bevindt zich in het Rotterdamse Kralingen. Direct grenzend aan het schoolterrein bevinden zich woningen en een verzorgingstehuis. De straten rond de school zijn smal, het terrein kent slechts één toegang. Dit alles samen maakt het project uitdagend voor wat betreft de bouwlogistiek en voor omgevingsmanagement. Bij het project zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder een overkoepelende onderwijsstichting en de gemeente Rotterdam. Voor het projectteam voldoende redenen om proactief in te zetten op omgevingscommunicatie vanaf de planvorming tot en met de ingebruikname.

Omgevingscommunicatie

Db-m verzorgt de omgevingscommunicatie voor het project, op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend vlak. Ook schreven we de omgevingsparagraaf ten behoeve van de aanbestedingsleidraad. Dat doen we in opdracht van Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. Omgevingssensitiviteit van de aannemer, het opbouwen van een relatie met de omgeving en de schakel tussen het project en de omgeving (de buitenwereld naar binnen halen en andersom) zijn belangrijke speerpunten in de communicatieaanpak

Project Details

Opdrachtgever project: Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Omvang: ca. 1.563 m2 bruto vloeroppervlak

Betrokken: Katja Torbijn

Diensten: omgevingscommunicatie, van strategie tot en met uitvoering

Periode: januari 2021 – zomer 2022