omgevingscommunicatie maaslijn

Swietelsky Rail Benelux kiest voor db-m voor omgevingscommunicatie Maaslijn

Een van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland is de Maaslijn: een spoorverbinding van zo’n 88 kilometer tussen Nijmegen en Roermond. Omdat het spoor overal – behalve bij de stations – enkelsporig is, kunnen treinen elkaar niet passeren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst een betrouwbare dienstregeling gereden kan worden, wordt de spoorlijn aangepast. Swietelsky Rail Benelux voert dit project uit in opdracht van ProRail. Katja is vanuit db-m verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie Maaslijn.

Het project

De spoorlijn wordt op verschillende onderdelen vernieuwd. Het hele traject tussen Nijmegen en Roermond wordt voorzien van bovenleiding en onderstations. Op vier plekken komen passeersporen: bij Cuijk, Boxmeer, Venray en Reuver. Daarnaast worden overwegen verbeterd en vinden er (spoor)aanpassingen plaats zodat de snelheid van de treinen van 100 naar 140 kilometer per uur kan. Op enkele stations worden de perrons verlengd en op de juiste hoogte gebracht. Eind 2023 heeft ProRail het project gegund aan Swietelsky Rail Benelux, naar verwachting start de uitvoering in 2025 en zijn alle werkzaamheden eind 2027 gereed. Vanaf dat moment rijden er elektrische treinen op de Maaslijn.

Omgevingscommunicatie Maaslijn

De Maaslijn loopt door maar liefst negen gemeenten. In het binnenstedelijk gebied is de impact van de spoorwerkzaamheden op de omgeving groot. Het project kent een breed scala aan stakeholders en doelgroepen en diverse belangen waar gedurende het project rekening mee wordt gehouden. Omgevingsmanagement en omgevingscommunicatie zijn dan ook onmisbaar voor dit project (en daarnaast een belangrijk gunningscriterium geweest tijdens de aanbesteding).

Omdat de samenwerking tussen deze twee disciplines bij de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf uitstekend verliep, koos Swietelsky ervoor hetzelfde duo opnieuw in te zetten: voor de Maaslijn. Katja was vanaf de gunning in 2023 betrokken als communicatiemanager en verantwoordelijk voor het opstellen van de communicatiestrategie. Eerder was Katja al onderdeel van het tenderteam. De communicatiestrategie is gericht op voorspelbaarheid voor alle doelgroepen, maatwerk en uiteraard open, eerlijke, duidelijke en tijdige communicatie in een brede middelenmix.

Interessant artikel? Delen mag!

Vergelijkbaar Nieuws