omgevingscommunicatie sport- en evenementencomplex merwestein

Db-m aan de slag met omgevingscommunicatie sport- en evenementencomplex Merwestein

NV Verbindion Nieuwegein vernieuwt en verduurzaamt sport- en evenementencomplex Merwestein de komende jaren volledig. Daarmee maakt de organisatie het complex toekomstbestendig en zorgt ze voor een ruimer sportaanbod in Nieuwegein. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2023 en lopen door tot het voorjaar van 2026. Db-m begeleidt het project met omgevingscommunicatie.

Het project: uitbreiding en verduurzaming huidige complex

Het bestaande sport- en evenementencomplex is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige (duurzaamheids)eisen. Komende jaren wordt het complex vernieuwd, verduurzaamd en uitgebreid. In sport- en evenementencomplex Merwestein zijn straks een nieuwe, dubbele sporthal en meerdere multifunctionele ruimtes te vinden. Het zwembad krijgt groot onderhoud en de entree, horeca en kleedruimten worden vernieuwd. Ook de daken, gevels en puien worden volledig geïsoleerd. Het eigen achterterrein wordt een park met sport- en spelkarakter en zal worden opengesteld. De inrichting daarvan wordt in het kader van participatie samen met de gemeente en de omgeving vormgegeven.

In grote mate zelfvoorzienend

Naast de zichtbare verbeteringen wordt het complex klaargemaakt voor de toekomst, onder andere door een volledige verduurzaming. Een groot deel van de benodigde energie wekt het sport- en evenementencomplex straks zelf op, onder andere met zonnepanelen op het dak. De gevel krijgt een groen uiterlijk en het regenwater van de daken wordt opgevangen, gereinigd en opnieuw gebruikt. Ook de warmte uit het water voor de douches wordt teruggewonnen.

Omgevingscommunicatie sport- en evenementencomplex Merwestein

Het verbouwen van een pand dat deels in gebruik blijft, gaat helaas niet zonder overlast voor de gebruikers. Ook omwonenden en andere doelgroepen krijgen te maken met de hinder die de bouwwerkzaamheden met zich meebrengen. In opdracht van NV Verbindion Nieuwegein, stelt Katja een strategisch communicatieplan op en verzorgt zij samen met de communicatieadviseur van Verbindion de omgevingscommunicatie voor sport- en evenementencomplex Merwestein. De communicatiestrategie is gericht op voorspelbaarheid voor omwonenden en gebruikers, het creëren van draagvlak en trots en het betrekken van de verschillende doelgroepen.

Impressie: NV Verbindion Nieuwegein/Slangen+Koenis Architecten

Interessant artikel? Delen mag!

Vergelijkbaar Nieuws