Db-m aan de slag met omgevingscommunicatie Uithoornlijn

Db-m aan de slag met omgevingscommunicatie Uithoornlijn

Het aantal OV-gebruikers in de regio Amsterdam is afgelopen jaren toegenomen en blijft ook de komende jaren stijgen. Uitbreiding van het OV-netwerk in en rond Amsterdam kan dan ook niet uitblijven. Onderdeel van deze uitbreiding is de Uithoornlijn: een nieuwe, hoogwaardige tramverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen. Db-m is aangetrokken voor de omgevingscommunicatie van dit project, dat tussen 2019 en 2024 gerealiseerd wordt.

Uithoornlijn

De circa vier kilometer lange Uithoornlijn ligt in het verlengde van de Amstelveenlijn tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen. De twee lijnen vormen samen de Amsteltram. Tramhaltes voor de Uithoornlijn zijn voorzien bij Aan de Zoom, bij het busstation en in het dorpscentrum. De Uithoornlijn vervangt de huidige busverbindingen tussen Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam, en wordt sneller, betrouwbaarder en goedkoper.

Omgevingscommunicatie

Vanaf de contractfase van het project staat db-m aan de lat voor de strategische, tactische en uitvoerende communicatie. Samen met de omgevingsmanager van het project informeert, betrekt en enthousiasmeert Katja de diverse betrokkenen in het voortraject en tijdens de realisatie.

Opdrachtgever voor de realisatie van de Uithoornlijn is de Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met de gemeente Uithoorn en de provincie Noord-Holland. Opdrachtgever voor db-m is Metro en Tram, gemeente Amsterdam. Metro en Tram voert het projectmanagement over het project.

Interessant artikel? Delen mag!

Vergelijkbaar Nieuws