Onderzoek communicatie Van Verschuerwijk Arnhem

Db-m rondt onderzoek communicatie Van Verschuerwijk Arnhem af

In de Arnhemse Van Verschuerwijk worden onder de projectnaam Avenue 1895 123 nieuwbouwappartementen en 40 lofts gerealiseerd. Bewoners van de naastgelegen monumentale woonwijk ondervonden veel hinder van de bouwwerkzaamheden. Ze gaven aan zich niet (voldoende) gehoord te voelen door zowel de ontwikkelend aannemer als de woningbouwvereniging en de gemeente Arnhem. De gemeenteraad besloot daarom tot een onafhankelijk onderzoek.

Aanbevelingen participatie en communicatie

Db-m onderzocht in opdracht van de gemeente Arnhem in hoeverre de geldende wet- en regelgeving is gevolgd voor het project en op welke manier er communicatie en participatie met de omgeving is geweest. Aanbevelingen voor een communicatie– en participatieaanpak bij binnenstedelijke bouwprojecten in het algemeen en dit project in het bijzonder zijn ook onderdeel van het rapport.

In het onderzoeksrapport is te lezen dat de wet- en regelgeving is gevolgd, maar dat de beleving van omwonenden en de voorgeschreven normen uit elkaar liggen. Ons advies aan de gemeente is dan ook om aanvullende eisen op te nemen voor binnenstedelijke projecten. Daarnaast adviseren we om een beleid op te stellen met betrekking tot binnenstedelijk bouwen en bijbehorende omgevingsmanagement, communicatie en klachtenafhandeling rondom dergelijke projecten.

Openbaar rapport

Het rapport is inmiddels openbaar en wordt besproken in de gemeenteraad. Een aantal politieke partijen heeft inmiddels de wens uitgesproken de aanbevelingen over te willen nemen.

Interessant artikel? Delen mag!

Vergelijkbaar Nieuws