rammelend bestek

‘Rammelend bestek oorzaak mindere kwaliteit’

Soms komen we op internet of in de vakbladen artikelen tegen die onze aandacht trekken. In de Cobouw stond recent een artikel met als titel ‘Rammelend bestek vaak oorzaak van mindere kwaliteit’. Dat is nogal een uitspraak! We vroegen ons af hoe de opdrachtgevers in ons netwerk denken over dergelijke uitspraken; en dus vroegen we Richard Schipper, projectmanager bij Colliers International, naar zíjn mening.

Voor wie Colliers International niet kent: Colliers houdt zich bezig met de herontwikkeling van verschillende projecten namens enkele fondsen, van initiatief tot en met de exploitatie. Richard is onder andere betrokken bij het project Building026, de herontwikkeling van de voormalige bibliotheek in Arnhem.

Kwaliteit bewaken over de hele keten

In het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor de bouw’ wordt gekozen voor een terugtredende overheid. ‘Het vastleggen van een systeem voor kwaliteitsborging voor bijvoorbeeld constructieve kwaliteit lijkt mij dan uiteraard essentieel. Als een opdrachtgever zorgvuldige en integrale planvorming nastreeft, in combinatie met het verantwoordelijk selecteren van uitvoerende partijen, draagt dat ook bij aan de kwaliteit,’ is Richard van mening. ‘Maar daar stopt het niet. Het heeft geen zin om op verantwoorde wijze een hoofdaannemer te selecteren, die vervolgens zijn onderaannemers inkoopt op basis van alleen laagste prijs. Kwaliteit dien je te bewaken over de hele keten.’

Rammelend bestek

Titia Siertsema zegt in het artikel dat als opdrachtgevers zorgen voor een deugdelijk bestek met een duidelijke vraagspecificatie, dit grote kwaliteitswinst oplevert. Richard: ‘Ieder bestek, iedere vraagspecificatie, is bedoeld om duidelijk te zijn. Ik ken geen ontwerper die bewust zorgt voor ruis. Maar vanzelfsprekend geeft een overall-beeld een andere focus dan wanneer een ontwerp in kleine onderdelen wordt uitgewerkt.’

Hoe kom je dan wel tot een betere kwaliteit? ‘Kwaliteitswinst zit eerder in het vroegtijdig, transparant betrekken van de kennis van uitvoerende partijen en leveranciers. De meeste opdrachtgevers weten erg goed wát ze willen. Hóe dat gerealiseerd wordt is niet persé alleen de verantwoordelijkheid van een ontwerpteam. Ook uitvoerende partijen moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen.’ vindt de projectmanager.

Richard: ‘Iedere keer dat een boodschap wordt doorgegeven, treedt er afstemmingsverlies op. Veel problemen zijn te voorkomen als je vooraf met elkaar, de hele keten, in gesprek gaat over interpretaties. Zo voorkom je discussies na het contracteren. De frisse blik van potentiele uitvoerende partijen brengt onduidelijkheden aan het licht die voor het ontwerpteam volstrekt helder leken te zijn.’

Nederland vs. Buitenland

Colliers werkt voor internationale partijen. Verschillende landen, diverse bedrijven; rollen zijn in Nederland anders dan elders; bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheden tijdens de realisatie. ‘Internationale partijen verwachten veelal meer verantwoordelijkheid dan de uitvoerende partijen in Nederland gewend zijn te nemen,’ weet Richard uit ervaring. ‘Ik merk dat de “anders-dan-normaal”-benadering partijen dwingt om standaarden opnieuw tegen het licht te houden, om zo samen tot een mooi resultaat te komen.’

Kortom: zorgen rammelende bestekken inderdaad voor mindere kwaliteit? Richard: ‘Ik denk niet dat onvolkomenheden in een bestek direct voor minder kwaliteit zorgen. Wel zorgen onduidelijke contractstukken voor discussies met uitvoerende partijen. Zij kunnen indirect de kwaliteit beperken, bijvoorbeeld als gevolg van kostenstijgingen. Al in een vroeg stadium met alle partijen om tafel helpt om die onduidelijkheden weg te nemen. En dát draagt bij aan de kwaliteit.’

Interessant artikel? Delen mag!

Vergelijkbaar Nieuws