Samenwerking Vincent en Katja

Samenwerking 2021: Vincent (bouwmanagement) en Katja (communicatie) gezamenlijk het gezicht van db-m

Sinds 1 januari 2021 is Katja officieel verantwoordelijk voor db-m communicatie. Katja werkt al ruim zes jaar bij db-m en breidde in 2019 haar functie uit met een rol binnen het managementteam. Vincent is en blijft verantwoordelijk voor het bouwmanagement binnen db-m. Met deze samenwerking maakt db-m in 2021 een nieuwe start!

Db-m: 0% gedoe, 100% voorspelbaarheid

Vincent: “0% gedoe, 100% voorspelbaarheid. Dat is ons doel, voor alle projectbetrokkenen. Vanuit bouwmanagement streven we er niet alleen naar om een project binnen tijd, geld en scope op te leveren. Ons doel is ook om een project te realiseren op een voorspelbare manier, zonder gedoe. Met een focus op de mensen, in plaats van de techniek. Daar hoort de omgeving van het project, zoals stakeholders, omwonenden en gebruikers, ook bij. Daarom geloof ik al jaren in de wisselwerking tussen bouwmanagement en communicatie.”

Omgevingscommunicatie

Katja heeft ruime ervaring met omgevingscommunicatie voor binnenstedelijke bouwprojecten. Zo werkt(e) ze voor onder ander de gemeente Amsterdam, ProRail en NS aan verschillende grote stationsprojecten en infraprojecten als de Uithoornlijn en Doorstroomstation Utrecht. Op dit moment is ze vanuit de opdrachtnemer betrokken bij de bouw van de A16 Rotterdam. Met die ervaring op zak is Katja de aangewezen persoon om omgevingscommunicatie verder op te zetten. Komende periode breidt db-m het dienstenpakket uit met onder andere advisering rondom aanbestedingen, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Katja: “Bouwen kan niet zonder hinder. Aanvullend op een goed georganiseerd project met een hinderbeperkende aanpak, informeren we vanuit communicatie de omgeving open, eerlijk en tijdig. Daarnaast betrekken we de omgeving ook bij onze aanpak, zoeken we als project en omgeving samen naar de beste aanpak: participatie. Daarmee hebben we met elkaar een soepeler project, waar opdrachtgever, opdrachtnemer, stakeholders en de omgeving bij zijn gebaat.”

“Hoewel Vincent en ik natuurlijk al jaren samenwerken, kijk ik enorm uit naar deze ‘hernieuwde’ samenwerking,” vertelt Katja. Vincent: “De plannen krijgen sinds afgelopen zomer steeds meer vorm en worden komende tijd verder uitgerold. Ik heb er zin in!”

Interessant artikel? Delen mag!

Vergelijkbaar Nieuws